Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 3c projektu uchwały na Druku Nr 619 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Rumia Ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ Rumia”- projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Socha Mateusz

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl