Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta Rumi w sprawie uwagi Nr 2 z dnia 14.07. 2022r.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Kryża Michał
Mallek Barbara
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (1)

Socha Mateusz

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl