Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XIII/171/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja wraz z przyjętymi rozstrzygnięciami. Druk Nr 617 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Mallek Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (1)

Socha Mateusz

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl