Wyniki głosowania imiennego w sprawie: o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa - druk nr 508A.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Bochiński Piotr
Budnik Marek
Chodubska Dorota
Formela Paweł
Frey Bartłomiej
Gafka Jacek
Groth Tomasz
Jarosz Henryk
Kandzora Ryszard
Kozłowski Wojciech
Kreft Dariusz
Ponka Tomir
Szczypior Leszek
Szlas Rafał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Reszke Piotr
Skowrońska Teresa
Wasiakowski Wojciech

BRAK GŁOSU (3)

Kukowski Czesław
Łupina Mariusz
Ostrowska Justyna

NIEOBECNI (1)

Drewa Marcin
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl