Wyniki głosowania imiennego w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia w postaci klubu samopomocy pod nazwą Klub Seniora LTM oraz ustalenia zasad uczestnictwa i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bednarz Andrzej
Kłoczkowska Romana
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl