Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 11 września 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLVII/520/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bednarz Andrzej
Kłoczkowska Romana
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl