Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały Nr VIIIk/XXXI/438/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 513.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Bochiński Piotr
Budnik Marek
Chodubska Dorota
Formela Paweł
Frey Bartłomiej
Gafka Jacek
Groth Tomasz
Jarosz Henryk
Kandzora Ryszard
Kozłowski Wojciech
Kreft Dariusz
Ostrowska Justyna
Ponka Tomir
Szczypior Leszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Reszke Piotr
Skowrońska Teresa
Wasiakowski Wojciech

BRAK GŁOSU (3)

Kukowski Czesław
Łupina Mariusz
Szlas Rafał

NIEOBECNI (1)

Drewa Marcin
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl