Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Błoński Adam
Czarnecki Bogdan
Deptuła Piotr
Gałązka Sławomir
Kruszewski Tadeusz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
Stoszewska Jadwiga
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bralewski Tomasz
Domalewski Jan
Skłucki Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl