Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-2032

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Błoński Adam
Czarnecki Bogdan
Deptuła Piotr
Kruszewski Tadeusz
Kukwa Andrzej
Nasiadka Anna
Stoszewska Jadwiga
Szydlik Paweł
Uchal Jadwiga
Wielgolaska Ewa
Zagożdżon Hanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Bralewski Tomasz
Domalewski Jan
Gałązka Sławomir
Skłucki Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl