Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 8

Lista imienna

ZA (7)

Andrzejewska Anna Maria
Duszczak Stanisław
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Walczyk Jerzy
Wiśniewska Agnieszka
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Pawlaczyk Magdalena

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (8)

Bruczyńska Beata
Brylewski Maciej
Buczkowska Dominika
Cupryjak Iwona
Kosakowska Magdalena
Kosmalska Iwona
Mieloch Jarosław
Regulski Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl