Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podtrzymania stanowiska burmistrza dotyczącego rozpatrzenia uwag

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (9)

Brylewski Maciej
Buczkowska Dominika
Duszczak Stanisław
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Pawlaczyk Magdalena
Walczyk Jerzy
Wiśniewska Agnieszka
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Andrzejewska Anna Maria

NIEOBECNI (6)

Bruczyńska Beata
Cupryjak Iwona
Kosakowska Magdalena
Kosmalska Iwona
Mieloch Jarosław
Regulski Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl