Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Czmoń, w rejonie ulic: Polnej, Strażackiej i Lipowej oraz dla działek o numerach ewidencyjnych: 354, 466, 480 i 490, gmina Kórnik,

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (10)

Andrzejewska Anna Maria
Brylewski Maciej
Buczkowska Dominika
Duszczak Stanisław
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Pawlaczyk Magdalena
Walczyk Jerzy
Wiśniewska Agnieszka
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Bruczyńska Beata
Cupryjak Iwona
Kosakowska Magdalena
Kosmalska Iwona
Mieloch Jarosław
Regulski Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl