Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy chodnika przy drodze powiatowej ulicy Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bednarz Andrzej
Karpul Sebastian Fabian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl