Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bednarz Andrzej
Karpul Sebastian Fabian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl