Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 17 października 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały nr XLIX/533/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca miasta na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bednarz Andrzej
Karpul Sebastian Fabian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl