Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyboru sekretarza obrad.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (16)

Andrzejewska Anna Maria
Brylewski Maciej
Buczkowska Dominika
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lewandowski Adam
Pawlaczyk Magdalena
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej
Walczyk Jerzy
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Bruczyńska Beata
Mieloch Jarosław
Wiśniewska Agnieszka

NIEOBECNI (2)

Kosakowska Magdalena
Regulski Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl