Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcia protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (15)

Andrzejewska Anna Maria
Brylewski Maciej
Buczkowska Dominika
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lewandowski Adam
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej
Walczyk Jerzy
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Pawlaczyk Magdalena

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Bruczyńska Beata
Kosakowska Magdalena
Mieloch Jarosław
Regulski Andrzej
Wiśniewska Agnieszka
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl