Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały ws.zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (16)

Andrzejewska Anna Maria
Bruczyńska Beata
Brylewski Maciej
Buczkowska Dominika
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lewandowski Adam
Pawlaczyk Magdalena
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej
Walczyk Jerzy
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Genstwa Roman

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kosakowska Magdalena
Mieloch Jarosław
Regulski Andrzej
Wiśniewska Agnieszka
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl