Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (14)

Andrzejewska Anna Maria
Bruczyńska Beata
Brylewski Maciej
Buczkowska Dominika
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Lewandowski Adam
Pawlaczyk Magdalena
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej
Walczyk Jerzy

PRZECIW (1)

Kwas Łukasz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kosmalska Iwona
Zydroń Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kosakowska Magdalena
Mieloch Jarosław
Regulski Andrzej
Wiśniewska Agnieszka
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl