Wyniki głosowania imiennego w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mościenica, gm. Kórnik.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (15)

Andrzejewska Anna Maria
Bruczyńska Beata
Buczkowska Dominika
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lewandowski Adam
Pawlaczyk Magdalena
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej
Walczyk Jerzy
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Brylewski Maciej

BRAK GŁOSU (1)

Cupryjak Iwona

NIEOBECNI (4)

Kosakowska Magdalena
Mieloch Jarosław
Regulski Andrzej
Wiśniewska Agnieszka
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl