Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Kórnik.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (14)

Andrzejewska Anna Maria
Bruczyńska Beata
Brylewski Maciej
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janowski Jarosław
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lewandowski Adam
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej
Walczyk Jerzy
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Buczkowska Dominika
Janicka Krystyna
Pawlaczyk Magdalena

NIEOBECNI (4)

Kosakowska Magdalena
Mieloch Jarosław
Regulski Andrzej
Wiśniewska Agnieszka
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl