Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2022 rok

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Bednarz Andrzej
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Buczek Wiesław Jan
Mazur Józef
Szczepaniuk Ryszard
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl