Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zatwierdzenie porządku obrad

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Lista imienna

ZA (14)

Domek Dariusz
Haberska Ewa
Hoppe-Kowalska Ewa
Karolczak Anna
Karolczak Szymon
Kończak Daniel
Krzoska Michał
Marciniak Jan
Palicka Mieczysława
Światłowski Jan
Tadych Jolanta
Wiśniewski Paweł
Wnuk Kazimierz
Żygowski Antoni

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (7)

Borzych – Kubacka Katarzyna
Grabarski Jan
Krainski Sławomir
Kubiak Ryszard
Młynarczyk Monika
Mnichowska Halina
Sell Zdzisław
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl