Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 Maja i ul. Gdańskiej. Druk Nr 642 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kawa Hanna
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kryża Michał
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (1)

Grinholc Henryk

NIEOBECNI (3)

Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl