Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Cegielnianej i Gniewowskiej. Druk Nr 644 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kawa Hanna
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (3)

Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Formella Bogdan
Kryża Michał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl