Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie mieszkalnictwa. Druk Nr 649 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kawa Hanna
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl