Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz przeniesienie prawa własności położonych na tym gruncie budynków i innych urządzeń stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnoszonego jako wkład niepieniężny (aport). Druk Nr 650 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kawa Hanna
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl