Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/581/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 653 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta. (ul. A. Formeli)

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kawa Hanna
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata

BRAK GŁOSU (1)

Bartelke Piotr

NIEOBECNI (4)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl