Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk Nr 673 wraz z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (14)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kawa Hanna
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Kaczmarek Marcin

NIEOBECNI (5)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl