Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/574/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Administracja Budynków Komunalnych w Rumi. Druk Nr 680 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (14)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kawa Hanna
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl