Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu obradowania niektórych sesji Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 674 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (13)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kawa Hanna
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Formella Bogdan

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mrowicka Magdalena

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl