Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r., dla stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej wraz z rozstrzygnięciem. Druk Nr 670– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (11)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kawa Hanna
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl