Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi wraz z autopoprawką. Druk Nr 679 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (12)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kawa Hanna
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (1)

Kaczmarek Marcin

NIEOBECNI (5)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl