Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś na lata 2023-2026

za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

za (14)

Barteczko Ewelina
Geller Sonia
Kaboth Szymon
Kocem Alicja
Krybus Waldemar
Mainka Ilona
Majnusz Joachim
Marks Urszula
Nowak Monika
Olszowka Krzysztof
Plesch Jan
Pogodzik Krystian
Segrodnik Artur
Zbroja Adrian

przeciw (0)

wstrzymuję się (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Flegel Patryk
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl