Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 30a projektu Uchwały na Druku Nr 681 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi (Skarżąca A.W.) - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 9

Lista imienna

ZA (11)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kawa Hanna
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Kiersznikiewicz Leszek

NIEOBECNI (9)

Bareła-Palczewska Liliana
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kaczmarek Marcin
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl