Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 30 b projektu Uchwały na Druku Nr 682 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi (Skarżąca W.Z.) - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 7

Lista imienna

ZA (11)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kawa Hanna
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Rydzewska Karolina

NIEOBECNI (7)

Bareła-Palczewska Liliana
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl