Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/267/22 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Przemków do najbliższej placówki oświatowej lub ośrodka szkolno - wychowawczego oraz ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Jako punkt 10.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Glapiński Jacek
Janikowski Jacek
Janisio Zdzisław
Jęć Agata
Kaczmarczyk Mariusz
Kosińska Iwona
Lewandowski Szymon
Łukawa Anna
Matuszak Janusz
Orłowska Irena
Pyrzyk Janusz
Rokosz Mariusz
Więckowska Joanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Lichtański Edward
Zielonka Olgierd
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl