Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Przemków na 2023 rok następujących zmian: 1. Zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Polkowickiego o kwotę 103.413 zł na usługi transportowe na linii Przemków- Polkowice. Po zmianie dotacja wynosić będzie 177.090,00 zł (dz. 600, rozdz. 60004) 2. Wprowadzenie do budżetu dotacji celowej dla Gminy Polkowice na „Ambulatoryjne usługi chirurgiczne” dla mieszkańców Gminy Przemków w kwocie 40.865,00 zł. (dz. 851, rozdz. 85195) 3. Zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie gminnych dróg o kwotę 52.548,00 zł. (dz. 600, rozdz. 60016) 4. Zwiększenie wydatków bieżących dla Ośrodka Pomocy Społecznej 10.000,00 zł (dz. 852, rozdz. 85219) Po zatwierdzeniu w/w zmian, ulegają zmianie zapisy w tym zakresie zawarte w § 10 uchwały oraz w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Glapiński Jacek
Janikowski Jacek
Janisio Zdzisław
Jęć Agata
Kaczmarczyk Mariusz
Kosińska Iwona
Lewandowski Szymon
Łukawa Anna
Matuszak Janusz
Orłowska Irena
Pyrzyk Janusz
Rokosz Mariusz
Więckowska Joanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Lichtański Edward
Zielonka Olgierd
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl