Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenia do porządku obrad punktu Rozpatrzenie projektu w sprawie wniosku o zmianę projektu przebudowy ul. Krakowskiej. Druk nr 780 jako nowy punkt 22 porządku obrad

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (18)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Domaszczyński Jacek
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Mielczarek Marek
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Paszkiewicz Urszula
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jaroch Michał

BRAK GŁOSU (1)

Piwko Michał

NIEOBECNI (1)

Kurek Daniel
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl