Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenia do porządku punktu Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Marki w związku z niewykonywaniem przez Niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki. Druk nr 781 jako nowy punkt 23 porządku obrad

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (19)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Domaszczyński Jacek
Jaroch Michał
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Mielczarek Marek
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Paszkiewicz Urszula
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Piwko Michał

NIEOBECNI (1)

Kurek Daniel
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl