Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad punktu Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydłużenie trasy linii autobusowych 240 i 340 do przystanku końcowego „Czarna Struga 01”. Druk nr 782 jako nowy punkt 24

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (20)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Domaszczyński Jacek
Jaroch Michał
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Mielczarek Marek
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Paszkiewicz Urszula
Piwko Michał
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kurek Daniel
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl