Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 776.

ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Domaszczyński Jacek
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Mielczarek Marek
Nadolski Andrzej
Paszkiewicz Urszula
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert

PRZECIW (1)

Jaroch Michał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Paciorek Tomasz
Piwko Michał
Woźniak Anna

BRAK GŁOSU (1)

Szczepanowski Mikołaj

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl