Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest przyznawane. Druk nr 774 z autopoprawką.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (19)

Brzeziński Marcin
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Domaszczyński Jacek
Jaroch Michał
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Mielczarek Marek
Nadolski Andrzej
Paszkiewicz Urszula
Piwko Michał
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Chojecka Anna
Paciorek Tomasz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl