Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2023 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach. Druk nr 767.

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (20)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Domaszczyński Jacek
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Mielczarek Marek
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Paszkiewicz Urszula
Piwko Michał
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Jaroch Michał

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl