Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk nr 768 z autopoprawką.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (19)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Mielczarek Marek
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Paszkiewicz Urszula
Piwko Michał
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Domaszczyński Jacek
Jaroch Michał

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl