Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Marki w związku z niewykonywaniem przez Niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki. Druk nr 781.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (17)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Domaszczyński Jacek
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Mielczarek Marek
Nadolski Andrzej
Paszkiewicz Urszula
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Paciorek Tomasz
Piwko Michał
Szczepanowski Mikołaj

BRAK GŁOSU (1)

Jaroch Michał

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl