Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miasta Marki do pracy w zespole ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl