Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XLV Sesja w dniu 27 stycznia 2023, godz. 08:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi
BR.0002.45.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.08:04
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.08:05
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.08:05
4.
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.08:06
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.08:19
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2022 r.08:22
8.
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2023 r.08:25
9.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2022 r.08:42
Załączniki
Sprawozdanie PINB
10.
Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku08:44
11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości na lata 2023-2026.08:47
12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.08:51
13.
Składanie zapytań i interpelacji.08:51
14.
Wnioski i oświadczenia radnych.09:08
15.
Zamknięcie sesji.09:08