Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XLVII Sesja w dniu 24 marca 2023, godz. 09:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.47.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.09:07
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.09:07
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.09:10
4.
Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.09:11
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.09:28
6.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
a)
sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,09:58
b)
sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,10:16
c)
informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2022r.,10:52
d)
sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2022 r.,10:54
e)
informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.11:06
7.
Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2022 r.11:13
8.
Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2022 r.11:14
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.11:30
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030.11:31
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2023.11:35
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.11:39
13.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.11:42
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Bysławskim (Jez. Wielkim Bysławskim), gm. Lubiewo.11:44
15.
Składanie zapytań i interpelacji.11:44
16.
Wnioski i oświadczenia radnych.11:49
17.
Zamknięcie sesji.11:49