Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XLIV Sesja w dniu 6 września 2022, godz. 09:30

Dyskusja

1.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2022 rok.09:32
2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2022 – 2033.09:35
3.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Przemków z zakresu ochrony zdrowia.09:39
4.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przemków na rok szkolny 2022/2023.09:40
5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/206/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków.09:43